KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Madde 1
1) Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme Ciftlikyatirimi.com  ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar.

Madde 2
1) Ciftlikyatirimi.com 13.05.2017 tarihinde yayın hayatına başlamıştır, sanal tavuk oyunu ile para kazanma imkanı sunarak üye toplamaktadır.

2) Ciftlikyatirimi.com üyelerine bilgilendirme amacıyla sunduğu içeriğin teşvik ve yönlendirme amacı taşımadığını iş bu sözleşmede açıkca beyan eder ve sitede servis edilen aktif hizmetlerden yararlanmak için bir bedel ödeyerek veya herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır.

3) İş bu sözleşme Ciftlikyatirimi.com tarafından üyelere bedel karşılığında vereceği oyun parası yani ' ₺ ' ile ilgili ödeme koşulları, gizlilik, çalışma yönetimi sözleşmenin uyuşmazlıklarının çözümü ile ilgili kurallar ile kullanıcının karşılıklı yükümlülüklerini belirler.

4) Ayrıca iş bu sözleşme üyelik için üyelerden hiçbir ücret talep edilmeyeceği açıkça beyan edilmiştir. Ciftlikyatirimi.com üzerinden belirtilen hesap numarası dışında yapılan ödemeler geçerli sayılmayacak olup, sitenin belirtmiş olduğu hesap numarası ve ödeme şekilleri dışında yapılacak tüm ödemelerden sitemiz sorumlu olmayacaktır.

Madde 3
ÜYELİK SİSTEMİ ve SİTEYE ULAŞIM SAĞLAYAN ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1) Üyelik bir üst maddede belirtilen şartlarda , satın alınan ' ₺ ' dahilinde Ciftlikyatirimi isimli sitenin kullanıcı tarafından kullanım hakkını ifade eder.

2) Üyelerin ve ziyaretçilerin site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü olumsuz fiil ve davranışlar bulunduğu yorumlar, hakaret ve Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanmış her türlü fiilin hukuki ve maddi sorumlulukları kendilerine aittir. Ciftlikyatirimi.com bu tür fiil ve davranışlarda sorumluluk kabul etmez.

3) Üye site üzerinden giriş yapmak için kullandığı bilgileri hiç kimse ile paylaşamaz.Ciftlikyatirimi.com üye bilgilerinin saklanması ve gizliliği için gerekli donanımsal yapıya sahiptir. Üyelik bilgilerinin güvenliği ile ilgili tamamıyla üyenin kendisi sorumludur. Kayıp ve çalıntı üyelik bilgilerinden ciftlikyatirimi.com sorumlu tutulamaz.

Madde 4
WEB SİTESİNİN YETKİLERİ KULLANICININ ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

1) Site yönetimi üyenin belirtilen iş bu sözleşmedeki maddelerden herhangi birini ihlal ettiğini tespit etmesi durumunda üyenin üyeliğine son verme hakkına sahiptir.

2) Bir başka kişi tarafından üyeye ait bilgilerin kullanılması durumunda site yönetimi tarafından üyenin üyeliği sınırsız şekilde sonlandırılır.

3) Site IP bilgilerinin ve diğer kayıt altına alınan bilgilerin kontrol edilmesi de dahil olmak üzere üyeliğin bir başka kişi tarafından kullanıp kullanılmadığını test etme hakkı vardır.

4) Üye, site üzerinden yapacağı tüm yazışmalardan ve işlemlerden bireysel veya tüzel kişilik olarak kendi sorumludur. Üye bu yazışma ve işlemlerin site tarafından kayıt altına alınmasını kabul eder. Hehangi bir uyuşmazlık durumunda site tarafından tutulan bu kayıtların geçerli ve bağlayıcı kesin ve münhasır delil olacağını, bunların usulüne uygun tutulduğunu,, bunlara karşı tüm itiraz ve defi haklarından peşinen feragat ettiğini kabul eder.

Madde 5

1) Siteye üye olan her kullanıcı doğru bilgiler vermeyi ve bu bilgilerde meydana gelebilecek değişikleri siteye bildirmeyi taahhüt eder. Site üyelerinin bilgilerinin doğruluğu veya yanlışlığından ciftlikyatirimi.com sorumlu tutulamaz. Site yönetimi kaybedilen veya değiştirilen üyelik bilgilerinden sorumlu değildir. Site üyelerinin yasal mevzuat tarafından izin verilen kişisel bilgilerini saklayabilir ve kişisel olmayan verileri istendiği takdirde üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Madde 6

1) Bu bilgilerin toplanma amacı sitenin hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar, reklam verenlere sitenin üye portföyünü tanıtmak ve reklamların kişiye özel gösterilmesinden ibarettir.
Madde 7

1) Site açıkça kullanıcı sözleşmesi veya benzer belgelerde belirtmedikçe üyeden rızası alınmadan veya söz konusu bilgiler anonim hale getirilmedikçe üyelerin kişisel bilgilerini paylaşmaz.

Madde 8

KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

1) İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından, peşinen feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Madde 9
GİZLİLİK

1) Üye sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde ciftlikyatirimi.com ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Üyenin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğinin tespit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesini derhal iptal edeceğini, müşteri bu konuda ciftlikyatirimi.com'un uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini şimdiden kabul eder.

Madde 10
VERGİLENDİRME

1) Üyenin ciftlikyatirimi.com üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut Vergi Kanunları’na göre vergilendirilir.
2) Vergi Kanunlarında ileride çıkabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca üye’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.

Madde 11
UYGULANCAK HÜKÜMLER - YETKİLİ MAHKEME ve İCRA DAİRELERİ

1) Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle bu sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise Türk Kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vb.) uygulanacaktır.
2) İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda Kocaeli Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

Madde 12
İADE GERİ ÖDEME

1) Ciftlikyatirimi.com sitesi kapanması veya geçici bir süre için durdurulması halinde kullanıcın yatırmış olduğu miktardan çektiği paralar düşürülerek kalan miktar kullanıcının hesabına 1 ila 4 ay içerisinde İade Yapılır.
2) Ciftlikyatirimi.com sitesinin tamamen kapanması durumunda  sadece gerçek yatırımlı  üyelerin yatırdıkları tutarlar hesaplarına iade edilecek olup yatırımsız üyeler için hiç bir ödeme yapılmayacaktır.
Madde 13
KULLANICI KENDİ İSTEGİ İLE İADE İSTER İSE

1) Kullanıcı kendi isteği ile siteden ayrılmak ister ise yatırmış olduğu miktardan %50 kesinti yapılıp geri iade sağlanır.İade kullanıcının hesabına 1 ila 3 gün içerisinde Yapılır.Kesintinin Sebebi Vergi ve Kdv masraflarıdır.